Testen en onderhouden van condenspotten

Houd stoom schoon, veilig en energie-efficiënt

Stoom is essentieel in tal van industriële processen. Daarom hebben de meeste faciliteiten die stoom gebruiken een enorm netwerk van leidingen, kleppen, flenzen en condenspotten, ontworpen om schone, hete, zuivere en efficiënte stoom van het ketelhuis naar het beoogde gebruikspunt te brengen. Stroming en turbulentie zijn in dergelijke systemen altijd aanwezig.

Als de zuivere stoom vanuit uw boilers naar het beoogde punt van gebruik wordt gevoerd, is enige afkoeling onvermijdelijk. Het resultaat is een ophoping van condens en gas. Condenspotten hebben als taak om deze restproducten en verontreinigingen te isoleren, zodat de stoom en het stoomsysteem zuiver blijft.

Een goed werkende condenspot opent, sluit en regelt alles automatisch. Hij verwijdert condens zodra deze gevormd wordt, tenzij de warmte ervan gebruikt kan worden. Hij is ontworpen om energie-efficiënt te zijn en geen kwaliteitsstoom te verspillen. Hij verwijdert onzuiverheden uit de stoom en houdt uw systeem zuiver en efficiënt.

Defecten aan condenspotten verminderen de productkwaliteit, zijn nefast voor de veiligheid en veroorzaken energieverlies

Condenspotten zijn nodig voor de algemene efficiëntie inzake overdracht van warmte-energie. Een goed werkend stoomsysteem levert tijdig en zonder verlies van warmte-energie stoom van de boiler op de plaats waar deze nodig is. De omzetting van water in stoom vergt veel energie. Defecte condenspotten verspillen dus geld. Ze creëren ook tegendruk in het stoomsysteem en veroorzaken procesfouten of kwaliteitsproblemen bij het eindproduct. Defecte condenspotten zorgen voor onnodige verspilling die met eenvoudige en regelmatige controles te vermijden is.

Why SDT

Ultrageluid is de beste methode voor de monitoring van condenspotten

Stoom is een gas en wanneer het door de leidingen en condenspotten stroomt ontstaat een turbulente stroming (of juist niet). Ultrasone technologie kan zelfs doorheen dikke leidingen turbulentie opsporen en is dus essentieel voor het detecteren van gebrekkige of defecte condenspotten.

Hoe een defecte condenspot detecteren met ultrageluid

Ultrasone technologie is het perfecte instrument om defecte condenspotten te lokaliseren: de mankementen kunnen opgespoord worden terwijl het systeem gewoon blijft werken. Met een ultrasone detector hoort u:

 • Het openen en sluiten van de condenspot;
 • Stilte wanneer de condenspot geblokkeerd zit in gesloten toestand;
 • Een turbulente stroming als wanneer de condenspot geblokkeerd zit in open toestand;
 • Mechanisch gekletter wanneer het ventiel van de condenspot open en toe slaat.

Geavanceerde instrumenten gebruiken een combinatie van temperatuur en ultrageluid voor een volledige controle.

Uw onderhoudsteam zou de volgende doelstellingen moeten nastreven voor uw stoomsysteem:

 • Minimaal stoomverlies;
 • Maximale hitteoverdracht;
 • Tijdige afvoer van condenseerbare gassen;
 • Nul ongeplande stilstand als gevolg van storingen in het stoomsysteem.
Steam trap Testing

De controlemethodes variëren naargelang van het stoomsysteem en de condenspotten die u hebt. Er zijn vier soorten condenspotten die veel voorkomen:

 • De omgekeerde emmer;
 • Met vlotters en thermostatisch;
 • Thermostatisch of bimetaal;
 • Thermodynamisch of met plaatje.

Ze werken op basis van veranderingen in dichtheid, temperatuur of snelheid.

Hoewel de testmethodes afhankelijk van het soort condenspot kunnen verschillen, is deze ultrasone testmethode in de meeste gevallen toepasbaar. Wat ook varieert, zijn de geluiden waarnaar u bij uw condenspotten op zoek moet. Daarom is het belangrijk om uw systeem en uw verschillende soorten condenspotten goed te kennen.

Leer dus eerst het geluid van uw stoomsysteem en de condenspotten kennen. Druk de contactsensor tegen de behuizing van de pot. Luister naar hoe de pot stoom verzamelt en reinigt terwijl de onzuiverheden eruit verwijderd worden. Maak zowel tijdens de zuiverings- als verzamelfase opnames met uw ultrasone toestel. Meet de temperatuur stroomopwaarts en stroomafwaarts: dit is een goede indicator van hoe degelijk uw condenspotten werken.

Met ultrageluid- en temperatuurmetingen stelt u in één cyclus vast of de potten open dan wel gesloten blijven, of ze verstopt of vastzitten, of misschien dat ze gewoon perfect werken.

  Consultatie met SDT:
Plan uw gratis consultatie om over ultrasone technologie te praten.

Plan uw consultatie

Vragen over testen en onderhouden van condenspotten

Begin met een idee te krijgen van hoe uw stoom- of condenspotsystemen klinken als ze cycleren door de installatie aan te raken met de contactsensor. Luister hoe de condenspot de stoom verzamelt en doorspoelt terwijl de onzuiverheden worden uitgefilterd. Neem tijdens de zuiverings- en verzamelfase op met uw ultrasone instrument. Meet vervolgens, als een andere nuttige indicator van hoe goed uw condenspotten werken, de stroomopwaartse en stroomneerwaartse temperaturen.

Stoom is een gas, en het beweegt turbulent, of helemaal niet, via pijpleidingen en condenspotten. Deze condenspotten zijn bedoeld om het proces te zuiveren. Wanneer de condenspot normaal functioneert, kan dit worden gedetecteerd met ultrageluid. Er zal een duidelijke geluidsweergave zijn die deze cyclus weergeeft. Als de condenspot vastzit, open of gesloten is, zullen er geen ultrasone geluiden worden gegenereerd die verband houden met dit gebrek aan cyclus. Het vermogen van ultrasone technologie om efficiënte cycli te detecteren, zelfs door dik leidingwerk heen, maakt het een onmisbaar instrument voor het identificeren van defecte of falende condenspotten.

Wanneer condenspotten defect raken, kosten ze geld, veroorzaken ze tegendruk in het stoomsysteem, en resulteren ze in processtoringen of productkwaliteitsproblemen. Bovendien resulteren defecte condenspotten in buitensporige verspilling die vermeden kan worden door eenvoudige, gemakkelijke en regelmatige inspecties.

Het beste ultrasone toestel voor het testen en onderhouden van condenspotten

SDT270

De SDT270 ultrasone detector helpt om uw energiekosten te beperken, storingen te voorspellen, de productkwaliteit te verbeteren en de globale productietijd te verhogen.

Het ontwerp houdt het simpel voor mensen die dat nodig hebben en biedt verfijning voor mensen die daar de voorkeur aan geven.

SDT340

Detecteer, meet en analyseer ultrageluid en trillingen met de SDT340, onze nieuwste en meest geavanceerde ultrasone detector.

Stel trendgrafieken op die alarmen activeren en verzamel dynamische data voor geavanceerde tijdgolfvormanalyses.

Steam checker

TRAPChecker is een ultrasone oplossing om de toestand van condenspotten en kleppen te beoordelen.

Deze is doelgericht, eenvoudig en betaalbaar.