Dichtheidscontrole

Wanneer de integriteit van de dichtheid verslechtert, kunnen er dingen weglekken of binnenkomen.

De mogelijkheid om met een ultrasone detector en de bijbehorende ultrasone zender te testen op dichtheid is uiterst krachtig en veelzijdig.

Veel dingen moeten luchtdicht zijn. Zoals ondergrondse opslagtanks, de motor of cabine van een auto, grote scheepscontainers of de lagerbehuizing in een papierfabriek. Het waarborgen van hun dichtheid heeft positieve economische en milieueffecten.

Dichtheidstests zijn cruciaal voor energie- en geldbesparingen, bescherming tegen de elementen en milieuvriendelijkheid.

Waarom ultrageluid?

De mogelijkheden van ultrageluid liggen bij het detecteren van elk defect dat wrijving veroorzaakt. Maar wat als er geen gas onder hoge druk uit de leidingen lekt? Wat gebeurt er als er geen turbulentie is? Daar heeft SDT een oplossing voor.

De gevoeligheid van de ultrasone SDT-apparaat en de bijbehorende sensoren bieden de ongeëvenaarde nauwkeurigheid van het systeem.

Het detecteert zelfs de kleinste perforaties of “minidefecten” die nog geen noemenswaardige vervuiling veroorzaken. Het stelt u in staat om een dichtheidsprobleem te lokaliseren op de tank, rond het mangatdeksel, op de leidingen en op aansluitingen.

Dichtheidstests voor gesloten volumes

Dichtheidstesten voor de Scheepvaart

Ultrasone technologie heeft een bewezen track record in de scheepvaartindustrie voor het uitvoeren van waterdichtheidstesten op luiken en scheepscontainers. De HATCHecker geeft het vertrouwen dat de lading veilig is voor de schade die het binnendringen van zeewater veroorzaakt.

Wind-, Geluids- en Waterlektests

Kwaliteitscontroles op windruis en waterlekkage zijn essentieel voor het fabricageproces van auto’s. Ze dienen om de doeltreffendheid van de afdichtingen en de weerbestendigheid van een voertuig te evalueren, zodat voertuigen vrij zijn van ongewenste lawaaierige luchtinlaat en schadelijke waterinlaat.

Dichtheidstesten van
Gebouwen en Cleanrooms

Sterk gereguleerde industrieën zoals de farmaceutische industrie vereisen luchtdichte cleanrooms om besmetting te controleren en ervoor te zorgen dat aan de productkwaliteitsnormen wordt voldaan. Algemene bouwdichtheidstesten verminderen de energiekosten voor het verwarmen of koelen van gesloten ruimtes.

Inspectieproces

 1. Plaats uw SDT ultrasone zender in de afgesloten ruimte en zet hem aan.
 2. Voordat u de ruimte afsluit, test u de decibelwaarde die van de ultrasone zender aan de buitenkant van de ruimte komt.
 3. Sluit de afgesloten ruimte af.
 4. Test de buitenkant van de afgesloten ruimte op signalen die door lekken en kieren komen. Zoek met de SDT340 of de TIGHTChecker naar een amplitude die gelijk is aan de waarde in de open ruimte, gemeten voordat deze werd afgedicht. Gebruik HATCHecker om de dichtheid van maritieme luiken te testen.
 5. Het vinden van dergelijke signalen wijst op een lek of een gebrek aan dichtheid dat moet worden gelokaliseerd en gerepareerd.

Dichtheidstesten van Ondergrondse Tanks

Na verloop van tijd kan de dichtheid van de ondergrondse opslagtanks verslechteren, waardoor waardevolle grondstoffen in de grond kunnen lekken.
Het testen van de dichtheid van ondergrondse opslagtanks voorkomt lekkages, milieuschade en onnodig afval.

Sinds 1995 is SDT de wereldwijde leider inzake dichtheidscontroles van ondergrondse tanks. SDT ontwikkelde het meest uitgebreide en meest accurate systeem voor dichtheidscontroles op ondergrondse tanks. De methode werd getest en goedgekeurd door verschillende accreditatieorganisaties in België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Deze beproefde methode is gebruikt om wereldwijd duizenden inspecties uit te voeren en in de loop der tijd hebben we twee soorten apparaten ontwikkeld voor verschillende situaties. Of het nu gaat om inspecties in Ex-veilige omgevingen waarvoor de SDT270 TankTest ATEX moet worden gebruikt, of om andere situaties met de SDT340 TankTest, wij hebben het allemaal.

Brandstof die uit huishoudelijke ondergrondse opslagtanks lekt, is schadelijk voor het milieu en verspilt waardevolle hulpbronnen

Mettertijd kan de dichtheid van ondergrondse opslagtanks of andere luchtdichte compartimenten afnemen. Of … misschien zijn ze zelfs nooit luchtdicht geweest. Dichtheidscontroles zijn daarom een essentiële onderhoudstaak om verspillende en voor het milieu schadelijke lekken in ondergrondse opslagtanks te voorkomen. Lekkende ondergrondse opslagtanks leiden namelijk tot verontreiniging van de omringende bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Om nog maar te zwijgen van het verlies van grondstoffen door het lek.

Bij het testen van ondergrondse tanks met ultrageluid wordt tegelijkertijd de dichtheid van de tank en de leidingen beoordeeld zonder het mangat te openen. De ultrasone SDT-apparaat detecteert lekken in huishoudelijke ondergrondse brandstofopslagtanks dankzij de geassisteerde modus die is ingebouwd in de firmware en die u stap-voor-stap door de standaardprocedure begeleidt. Gebruik de geassisteerde modus om visuele informatie toe te voegen die nuttig is voor het maken van rapporten, zoals het vloeistofniveau, de diameter van de tank en nog veel meer.

De SDT TankTest Reporter biedt tankeigenaars een uitgebreid rapport met details over de toestand van hun tank.

Hoe werkt de SDT-methode voor controle van ondergrondse tanks?

Ultrasone dichtheidstesten bestaan uit het verzamelen en versterken van de geluiden die worden gegenereerd door lekken na het verlagen van de druk in de tank, met behulp van twee gevoelige sensoren. Met de ultrasone SDT-apparaat kunt u nu alle gebeurtenissen tijdens een test bijhouden, dankzij een histogram dat voor beide sensoren werkt.

 1. Twee specifieke sensoren worden in de tank geplaatst. Eén in de vloeistof en de andere boven het oppervlak van de vloeistof.
 2. De ultrasone SDT-apparaat meet achtergrondgeluid in de installatie (referentiewaarde) in dBµV.
 3. De tank wordt in een gedeeltelijk vacuüm geplaatst.
 4. De diagnose wordt gesteld op basis van een vergelijking tussen de referentiewaarde en de metingen van elke sensor. U kunt alle gebeurtenissen tijdens de test bijhouden, dankzij een histogram dat voor beide sensor werkt. Controleer de meetgegevens van elke sensor rechtstreeks op de apparaat.
 5. Deze diagnose wordt vervolgens bevestigd door de operator die naar het geluid van het lek luistert.
 6. De opnametijd van metingen en audiobestanden wordt bepaald op basis van de behoeften van de operator.
 7. Zeer flexibele bediening wat betreft opnametijd en momentane stops.
 8. Raadpleging van de dBµV waarden en weergave van de audiobestanden zijn op elk moment beschikbaar vanuit het geheugen van het apparaat.

De akoestische SDT-methode is eenvoudig en geeft direct resultaat.

TankTest-rapporten

Met de SDT TankTest Reporter-software kunt u nu eenvoudige en doeltreffende rapporten opstellen. Hiermee kunt u snel de gegevens van uw tankdichtheidstests documenteren en ze aan alle betrokkenen meedelen in een gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk Microsoft Word-formaat. Deze software kan op een Windows-tablet worden geïnstalleerd om u de mogelijkheid te bieden uw rapport onmiddellijk naar uw klant te sturen.

  Consultatie met SDT:
Plan uw gratis consultatie om over ultrasone technologie te praten.

Plan uw consultatie

Vragen over dichtheidcontrole van ondergrondse tanks

De mogelijkheid om een ultrasone detector te gebruiken om de dichtheid te controleren is ongelooflijk krachtig en aanpasbaar. Het maakt het mogelijk de dichtheid van ondergrondse opslagtanks te controleren zonder ze te hoeven legen. Ultrasone dichtheidscontroles bestaan uit het opvangen en versterken van de geluiden die door lekken worden gegenereerd na het drukloos maken van de tank, met behulp van twee gevoelige waterdichte sensoren die in de tank worden geplaatst. Een wordt in de vloeistof geplaatst en de andere boven het oppervlak van de vloeistof. De ultrasone SDT-apparaat meet vervolgens het achtergrondgeluid in de installatie en vergelijkt de fluctuaties van de dBµV-waarden in beide media (lucht en vloeistof) met de oorspronkelijke metingen (vóór het gedeeltelijke vacuüm). Belangrijke fluctuaties en/of andere ongebruikelijke geluiden geven aan dat er problemen zijn met de dichtheid.

Het testen van de tankdichtheid is essentieel om energie en kosten te besparen en om de integriteit van de tank tegen de elementen te beschermen. Het is ook een goede manier om milieuvriendelijkheid te waarborgen.

Als gevolg van lekkende ondergrondse opslagtanks ontstaan verontreinigingen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater, die een gevaar vormen voor het milieu en de omwonenden. Om nog maar te zwijgen van de hulpbronnen die verloren gaan als gevolg van het lek.

De beste ultrasone apparaten voor dichtheidscontrole

ultrasound tank test

ultrasound tank test

TightcheckerTIGHTChecker is een ultrasone oplossing die is ontworpen om de dichtheid van gesloten volumes te controleren.

Het is Focus, Eenvoudig en Betaalbaar.

Hatchecker

Hatchecker

De HATCHecker is een ultrasone oplossing om de exacte locatie van lekken in luikdeksels te lokaliseren.

Het is Focus, Eenvoudig en Betaalbaar.

v3.1.540