In het laatste kwartaal van 2019 begeleidde SDT de implementatie van een ultrasoon smeeroptimalisatie project, gebaseerd op het LUBExpert systeem, in een waterzuiveringsinstallatie in Zuidoost-Europa. Het voornaamste doel? De smering verbeteren van 180 machines, goed voor ongeveer 700 lagers.

De implementatie van het LUBExpert systeem kaderde in een globaler Condition Monitoring project waar eveneens voor SDT oplossingen werd geopteerd.

Een relatief klein team voerde op hetzelfde moment verschillende verbeteringen door inzake toestandsbewaking en smering. Een klein team betekent in dit geval: twee technici voor de toestandsbewaking, één technicus voor de smering en een onderhoudsmanager die de rol van reliability engineer, smeermanager, ingenieur toestandsbewaking en van nog vele anderen op zich neemt. Het was absoluut geen eenvoudige opdracht voor het team. Het was duidelijk zo’n situatie waarin het management je minder geeft dan wat je nodig hebt om in je opzet te slagen met de belofte dat je meer krijgt als je je missie tot een goed einde brengt. Klinkt als een paradox, maar het is iets wat we vaak zien waardoor een taak nog uitdagender wordt en bij succes meer voldoening geeft.

Om deze missie te doen slagen, werd onze smeertechnicus opgeleid tot LUBExpert-strateeg die begrijpt waarom een taak uitgevoerd moet worden, wat er gedaan moet worden en hoe. Hij is ook in staat de volledige opstart, uitvoering en reporting op zich te nemen. De juiste smeermiddelen, een gecontroleerd inkoopproces, een correcte opslag, een goede schoonmaak … Met dit alles werd natuurlijk rekening gehouden. Eens begonnen resulteerde de opgedane ervaring in groeiend vertrouwen, een efficiëntere werkwijze, goed georganiseerde werkopdrachten en een vlotte uitvoering. Zo zie je maar: ooit begonnen als smeertechnicus en nu LUBExpert-strateeg.

Toch was er nog een ander aspect binnen de implementatie dat bijzonder belangrijk was om het volledige programma tot een goed einde te brengen. Doe meer dan vereist met minder dan wat eigenlijk nodig is.
Een kritiek punt van de implementatie was de positie van ieder departement (toestandsbewaking en smering) en hun onderlinge samenwerking rekening houdend met de beschikbare middelen. De aanpak (met de capaciteiten van LUBExpert in het achterhoofd) bestond uit het wegnemen van barrières tussen departementen en uit het stoppen met denken in hokjes om te eindigen in iets dat lijkt op een legerformatie:

 • eerste verdedigingslinie – lagers correct smeren om komaf te maken met de grootste oorzaak van defecten;
 • verkenners – regelmatig gegevens verzamelen en trends opsporen, deze data delen en onregelmatigheden lokaliseren;
 • lichte cavalerie – dynamische gegevens (TWF, FFT) verzamelen voor analyse;
 • zware artillerie – gronderige analyses uitvoeren, het probleem definiëren, de diepere oorzaak achterhalen (en wegwerken).

Veel werk en veel taken voor een klein team.
Zoals gebruikelijk geldt ook hier het pareto principe of de 80-20-regel. Zo vloeien 80% van de problemen voort uit 20% van de activiteiten en moet 80% van de beschikbare tijd besteed worden aan het analyseren van 20% van de problemen, enz.
Het mag ambitieus lijken, maar toch kenden we de eerst twee taken toe aan ons smeerteam/onze smeertechnicus:

 • Eerste verdedigingslinie – Een job voor het departement Smering, dat is zeker
 • Verkenners – Normaal een job voor Toestandsbewaking

Sommigen noemen het een brug te ver, anderen achten het zelfs voor onmogelijk. Maar wij vinden dat dit integraal deel uitmaakt van de LUBExpert-strategie. Al wie instaat voor de smering komt veel in contact met de apparatuur, meer dan eender wie uit het Reliability-team. De LUBExpert-specialist (in dit geval ook de strateeg) verzamelt gegevens met het oog op de smering, spoort eventuele trends op voor en na de smering en beschikt over de gegevens die tijdens de smering verzameld en geanalyseerd worden.

De LUBExpert-strategie kan dus gemakkelijk de eerste twee taken omvatten, wat enorm voordelig is voor het toestandsbewakingsteam dat meer data en dus ook meer tijd krijgt! Meer tijd voor een grondige analyse, de afbakening van het probleem en de zoektocht naar de oorzaak.

Een jaar na de implementatie van het LUBExpert-programma bleek het volgende:

 • De smeertechnicus nam per dag (per shift) 35 à 40 lagers onder handen
  • Dit omvat: het voorbereiden van de werkzaamheden, het verzamelen van gegevens, het on site analyseren op basis van geactiveerde alarmen, het smeren onder leiding van LUBExpert, het bekijken van gegevens en eventueel bijstellen van de strategie en het rapporteren.
 • Alle lagers reageerden uitstekend (zoals blijkt uit afbeelding 1 hieronder) en vertoonden tijdens hun werking minimale wrijving en slijtage:

Afbeelding 1

 • Statistieken (zoals in afbeelding 2) toonden een hoge performantie aan, alsook een correcte toepassing van de smeerpraktijk, strategie, aanvullende observatie en toestandsbepaling:

Afbeelding 2

 • Wanneer we het 4e kwartaal van 2020 vergelijken met dat van 2019 zien we een grote daling in het aantal lagerdefecten in draaiende apparatuur;
 • In het 4e kwartaal van 2020 waren er geen smeringgerelateerde defecten, met uitzondering van enkele die nog stammen uit de vorige periode;
 • Ieder proces werd volledig getraceerd en in detail geanalyseerd;
 • Uit de geanalyseerde gegevens bleek dat het merendeel van de vroegere intervallen en hoeveelheden verkeerd zat;
 • De LUBExpert-strategie werd met succes geïmplementeerd.

Smering als onderdeel van toestandsbewaking? Zou het zo niet moeten zijn?

En zo veranderde de eerste verdedigingslinie in een Maginotlinie.